1. Johdanto

Käyttämällä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, jotka määrittävät, miten voit käyttää verkkosivustoa. Lue nämä ehdot huolellisesti läpi, jotta voit käyttää verkkosivustoa. Jos et hyväksy mainittuja käyttöehtoja, älä käytä verkkosivustoa.

2. Muutokset

Mitä tahansa verkkosivuston osaa voidaan AdNamin yksinomaisella päätöksellä muuttaa, päivittää, täydentää tai jopa poistaa milloin tahansa ilmoittamatta asiasta erikseen sinulle. Jatkamalla verkkosivuston käyttöä minkä tahansa muutoksen jälkeen osoittaa, että hyväksyt kyseiset muutokset. Tarkastamalla käyttöehdot säännöllisin väliajoin pysyt paremmin tietoisena mahdollisista muutoksista.

3. Tekijänoikeudet

Kaikki AdNamin sivustoissa ja palveluissa oleva sisältö on tekijänoikeuksien ja muiden aineettomien (kuten immateriaalioikeuksien) suojaamaa. Käyttäjillä ei ole mitään oikeutta hyödyntää sivuston sisältöä omassa yritystoiminnassaan.

4. Käyttöoikeus

Sitoutumalla noudattamaan näitä käyttöehtoja AdNam antaa sinulle verkkosivuston henkilökohtaisen ja ei-kaupallisen käyttöoikeuden, joka on rajoitettu, joka ei ole yksinomainen, jota ei voi siirtää ja jota ei voi lisensoida edelleen.

5. Yksityisyyskäytäntö

AdNamin yksityisyyskäytäntö voidaan lukea kokonaisuudessaan täältä. Ne määrittävät, miten verkkosivustojen tai palvelujen kautta antamiasi tai sinulta kerättyjä tietoja voidaan käyttää. Hyväksyt käyttämiesi palveluihin liittyvien tietojen käytön.

6. Yhteydenotot

Hyväksyt, että AdNam voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse, ja että kaikki sopimukset, ilmoitukset, selonteot ja muut viestit, jotka AdNam toimittaa sinulle sähköisesti, ovat laillisesti päteviä kirjallisia tiedoksiantoja.

7. Käyttäjän velvollisuudet

Sivuston käyttäjänä sitoudut noudattamaan kaikkia verkkosivuston käyttöön liittyviä kansallisia lakeja ja säädöksiä. Sitoudut olemaan rekisteröityneenä ennakkoperintärekisteriin, tai muussa tapauksessa ilmoittamaan asiasta välittömästi. Sitoudut täyttämään omat maksutietosi AdNamin palveluun oikeilla ja riittävillä tiedoilla maksun edellyttämiseksi. Mikäli tilanteeseen päädytään, jossa edeltävät väitteet ei kohdallasi pidä paikkaansa, voi AdNam pidättäytyä maksun tekemisestä kuuden (6) kuukauden ajan.

Vakuutat, että jos edustat jotakin yritystä, oikeutesi riittävät yritystä sitovan sopimuksen tekemiseen.

8. Käyttäjän rajoitukset

Sitoudut, että et käytä mitään verkkosivuston tietoja, palvelua tai ohjelmistoa tavalla, jota AdNam ei nimenomaisesti salli. Tällä tarkoitetaan, ettet:

  • käytä verkkosivuston tai AdNamin palveluja tavalla, joka vaikuttaa haitallisesti AdNamin verkkosivuston tai palvelujen suorituskykyyn tai toimintaan. Esimerkiksi syötä verkkosivustoon mitään tietoja, joissa on tietokoneohjelmia (kuten viruksia), joiden tarkoitus on siepata tietoja, vahingoittaa tai hallita järjestelmää.
  • kierrä tai riko lakeja, oikeuksia tai käytäntöjä.
  • hyödynnä keinotekoista (kuten robottien, scriptien tai muiden välineiden lähettämää) liikennettä, etkä jatkuvaa manuaalisten klikkausten tuottamista.
  • pakota, lahjo tai houkuttele kielletyin keinoin menemään mainostajan verkkosivustolle.
  • piilota tai peitä kävijöiden alkuperää. Kävijöiden pitäisi tulla ainoastaan kyseiselle julkaisijalle määritetystä URL-osoitteesta.

9. Sisältö ja luovutus

AdNam ei ota vastaan mitään tietoa tai sisältöä (kuten materiaaleja tai ideoita). Mikäli jaat tämän tyylistä sisältöä, luovut kaikista moraalisista oikeuksista sisällön suhteen siinä määrin, minkä asianmukainen laki sen sallii. Vakuutat, että sinulla ei ole mitään oikeutta saada mitään korvausta minkäänlaisesta kyseisen sisällön käytöstä. Näin tehdessä luovutat samalla ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman ja edelleen lisensoitavan oikeuden hyödyntää mitä tahansa tekijänoikeuksia ja muita aineettomia oikeuksia.

10. Palvelun käyttäjät

AdNam ei missään tapauksessa ole minkäänlaisessa työsuhteessa palvelun käyttäjien kanssa. Maksettavat komissiot luetaan palkkioina, eikä AdNam ole velvollinen huolehtimaan palvelun käyttäjien verotuksista. Minimimaksuraja, joka tarkoittaa AdNamin oikeutta maksaa käyttäjän komissiot vasta kyseisen rajan ylitettyä, on asetettu kymmeneen (10) euroon. Tilityksen ehtona on olla ennakkoperintärekisterissä, tai muu ratkaisu AdNamin kanssa erikseen sovitulla tavalla (lue kohta 7). AdNam ei ole korvausvelvollinen tilanteessa, jossa ansaitsemasi komissiot lähetetään väärään osoitteeseen virheellisistä maksutiedoista johtuen. Hyväksyt, että AdNam ei voi maksaa komissioita käyttäjälle, jonka maksutiedoissa on puutteita. Tilanteessa, jossa AdNam epäilee käyttäjää vilpillisestä toiminnasta, on AdNamilla oikeus kysyä selvennystä asiaan käyttäjältä ja pidättäytyä maksusta, kunnes asia on selvitetty.

Sopimus on purettavissa kummankin osapuolen toimesta ilman irtisanomisaikaa ilman perusteita. Käyttäjän on poistettava materiaalit ja mainokset sopimuksen päätyttyä kahden (2) työpäivän kuluessa. AdNam on lisäksi milloin tahansa oikeutettu velvoittamaan käyttäjää poistamaan minkä tahansa kampanjan mainokset ja materiaalit kahden (2) työpäivän kuluessa.

Verkostoon hyväksymisen ja palvelun käytön ehtoihin kuuluu, ettei:

  • sisältösi loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia tai muita aineettomia oikeuksia.
  • sisältöösi kuulu pornografista, syrjivää, väkivaltaista tai muuta lainvastaista materiaalia.
  • sisältösi vaikuta negatiivisesti mainostajien, julkaisijoiden tai AdNamin maineeseen.

11. Linkit

Verkkosivuston sisältämät kolmannen osapuolen linkit ovat yksinomaan tarkoitettu helpoittamaan käyttöä, eikä AdNam vastaa sivustojen sisällöstä. Siirryt kolmannen osapuolen sivustoille aina omalla vastuullasi. AdNam ei esitä minkäänlaisia väittämiä tai takaa kyseisten sivujen toimivuutta, laatua tai oikeellisuutta.

12. Vastuu

Sitoudut vapauttamaan AdNamin (mukaan lukien sen edustajat, julkaisijat ja mainostajat) kaikesta vastuusta mahdollisten oikeustilanteiden osalta, mitä tulee vahingonkorvauksiin ja niihin liittyviin kustannuksiin, jotka aiheutuvat tämän verkkosivuston käytöstä tai näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta.

AdNam ei esitä minkäänlaisia väittämiä siitä, että verkkosivustosta (tai sen sisällöstä) ei löytyisi virheitä tai siitä, että viat korjattaisiin. AdNam ei anna minkäänlaista takuuta siitä, että verkkosivustossa (tai sen palvelimissa) ei ole mitään haitallista. Verkkosivuston käytössä voi olla käyttökatkoja ja käytät sivustoa aina omalla vastuullasi. AdNam sulkee pois kaiken vastuun aineettomista ja aineellisista vahingoista, ellei laki muuta edellytä.

13. Lait ja määräykset

AdNamin verkkosivustoa ja palveluja on käytettävä kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Sitoudut, ettet ryhdy mihinkään toimiin, jotka voisivat vaikuttaa kielteisesti AdNamin maineeseen tai toimintaan, etkä sellaisiin, joka voisi johtaa siihen, että AdNam rikkoo jotain sitä koskevaa lakia tai määräystä.

14. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Sovelletaan Suomen lakia. Ensisijaisesti pyritään pääsemään yhteiseen sovintoon, muussa tapauksessa asia ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa (Pirkanmaan käräjäoikeus).

15. Yleistä

Se, että sopimus on toisen osapuolen laatima, ei tarkoita, että se tulkittaisiin sopimuksen laatijan eduksi.

Tapauksessa, jossa yksi tai useampi näistä ehdoista osoittautuu jonkin syyn takia pätemättömäksi, tämä ei vaikuita muihin ehtoihin.

Vaikka kumpi tahansa osapuoli ei vaatisi toiselta jonkin tämän sopimuksen ehdon täyttämistä tietyllä hetkellä, se ei tarkoita, ettei sitä voisi vaatia myöhemmin. Lisäksi se, että jotain ehdoista ei vaadittaisi tietyllä hetkellä, ei tarkoita, etteikö sitä (tai mitään muuta ehtoa) tarvitsisi noudattaa jatkossa.

© AdNam Oy
Päivitetty viimeksi 11.9.2022