Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:

AdNam Oy
[email protected]

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste:

Rekisteröityjä ovat yksityisasiakkaat.

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassopimuksen tai -tilauksen velvoitteiden täyttäminen, asiakassuhteen hoitaminen ja laskutus.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet on asiakassopimuksen täytäntöönpano.

Rekisteröityjen ryhmä:

Yksityisasiakkaat ja yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt.

Käsiteltävät henkilötiedot:

Rekisteri pitää sisällään rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan nimi tai yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Osoitetiedot
 • Pankkitiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietojen säilytysaika:

Henkilötietoja säilytetään 2 vuotta asiakassopimuksen päättymisestä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen suojaus:

Henkilötiedot on talletettu tietojärjestelmään, jonne on pääsy vain siihen oikeutetuilla yhtiön työntekijöillä. Asiakas pääsee tarkastamaan ja pyytämään muutosta omiin tietoihin henkilökohtaisen käyttöliittymän kautta. Pääsy tietojärjestelmään on mahdollista vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
 • Oikeus tarkastaa omat tiedot
 • Oikeus oikaista omia tietoja
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 • Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
 • Oikeus poistaa omat henkilötiedot silloin, kun rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus tai sopimusvelvollisuus eivät edellytä tietojen käsittelyä tai säilyttämistä
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kaikissa rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä yhtiöön.